ANBI INformatie

Samen werken wij aan het verbeteren van het leven van weeskinderen in Curaçao.

ANBI gegevens Stichting CHARIS

Naam van de Stichting:
Stichting CHARIS.

KvK-nummer: 78055822

Contactgegevens
Confuciushof 7
1277 AB Huizen
Nederland

Tel. +31 (6) 15 22 06 03

E-mail: info@charity.com

RSIN: 861248326

De stichting heeft ten doel:
a. het leveren van een bijdrage ter versterking van de
sociaal – economisch positie van kinderen uit financieel
zwakke gezinnen zowel in binnen en buitenland.
b. het bieden van ondersteuning aan dakloze kinderen en
kinderen zonder ouders op het gebied van huisvesting en
educatie.
c. het bevorderen van cultuur en kunstvorming onder de
jongeren;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken
door :.
– het (laten) opzetten en ondersteunen van
huisvestingsprojecten ;
– het ( laten) opzetten van educatie en sportprojecten;
– het ( laten) opzetten van projecten op het gebied van
kunt en cultuur;
– het ( laten) opzetten van tuinbouw- en veeteeltprojecten;
– het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

ANBI Stichting Charis

De leden van het bestuur van Stichting CHARIS en hun functie:

 • Luciana Andrea
  DAVIS voorzitter
 • Aïsha BOUMEDIEN
  secretaris
 • Christina SILLÉ
  penningmeester.

ANBI INformatie

Samen werken wij aan het verbeteren van het leven van weeskinderen in Curaçao.

ANBI gegevens Stichting CHARIS

Naam van de Stichting:
Stichting CHARIS.

KvK-nummer: 78055822

Contactgegevens
Confuciushof 7
1277 AB Huizen
Nederland

Tel. +31 (6) 15 22 06 03

E-mail: info@charity.com

RSIN: 861248326

De stichting heeft ten doel:
a. het leveren van een bijdrage ter versterking van de
sociaal – economisch positie van kinderen uit financieel
zwakke gezinnen zowel in binnen en buitenland.
b. het bieden van ondersteuning aan dakloze kinderen en
kinderen zonder ouders op het gebied van huisvesting en
educatie.
c. het bevorderen van cultuur en kunstvorming onder de
jongeren;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken
door :.
– het (laten) opzetten en ondersteunen van
huisvestingsprojecten ;
– het ( laten) opzetten van educatie en sportprojecten;
– het ( laten) opzetten van projecten op het gebied van
kunt en cultuur;
– het ( laten) opzetten van tuinbouw- en veeteeltprojecten;
– het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

ANBI Stichting Charis

De leden van het bestuur van Stichting CHARIS en hun functie:

 • Luciana Andrea
  DAVIS voorzitter
 • Aïsha BOUMEDIEN
  secretaris
 • Christina SILLÉ
  penningmeester.
Scroll naar boven