VEEL GESTELDE VRAGEN

ZIE HIERONDER HET OVERZICHT

OVERZICHT

Charis Childcare is een stichting die zich inzet op armoedebestrijding onder kinderen in binnen- en buitenland.

De stichting is in mei 2020 opgericht door Luciana Andrea Davis, Aïsha Boumedien en Christina Sillé Zei bieden hulp aan arme gezinnen met kinderen tot 14 jaar.

Charis Child Care
werkt samen met lokale jeugd- en welzijnsinstanties en juridische instellingen. 
Zij kijken zorgvuldig naar de beste zorgalternatieven voor kinderen en of Charis Child Care Kinderdorpen daarin een rol kan spelen. Deze instanties nemen de uiteindelijke beslissing over welke kinderen aan onze zorg worden toevertrouwd. Het komt voor dat particulieren horen over het werk van Charis Child Care Kinderdorpen en een verzoek bij ons indienen om te zorgen voor kinderen die er alleen voor staan en die zij niet kunnen helpen. 

Ieder kind heeft familie nodig. Deze veilige, liefdevolle basis is de meest natuurlijke omgeving voor een kind om zich te ontwikkelen. Daarom zorgen wij ervoor dat kinderen in een liefdevolle familie kunnen opgroeien. De beste plek voor een kind om op te groeien is bij zijn biologische familie. Om te voorkomen dat kinderen in kwetsbare families worden verwaarloosd of verlaten, ondersteunen wij deze families bij de zorg voor en bescherming van hun kinderen. Kinderen zonder ouders of een veilig thuis krijgen een nieuw thuis in een van onze Charis Child Care kinderdorpen. Hier groeien ze op in een SOS familie met broertjes en zusjes en een liefdevolle Charis Child Care moeder, totdat zij op eigen benen kunnen staan. 

Dit hangt af van je donateurschap. 
Daarnaast hebben we nog andere tijdelijke programma’s gefinancierd in andere landen waar Charis Child Care Kinderdorpen actief is en hebben we bijgedragen aan een aantal noodhulpprogramma’s. Lees meer informatie hierover in ons jaarverslag.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Verenigingen (zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Ja, je gift komt goed terecht. Charis Child Care voldoet aan de eisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voor verantwoorde fondsenwerving. Ook in 2018 bleven we met 17,8% wervingskosten (dat zijn de kosten die we maken voor fondsenwerving) ruim onder de norm van 25%.  Lees meer over de financiën.

Helaas komt het zelfs voor dat kinderen te vondeling worden gelegd voor de poort van een van
Charis Child Care opvang te huizen.

In al deze gevallen is uw donatie van groot belang zodat we voor elke weeskind opgevangen door Charis Child Care iets kan betekenen! 

Scroll naar boven